Mẫu đơn cho Kỷ yếu 35 Năm Thành Lập Trung Tâm – Format Samples

newsĐây là hai mẫu form cho các Giáo Khu, Ban Ngành Đoàn Thể và Các Ca Đoàn dùng để đưa thông tin vào quyển Kỷ Yếu của Trung Tâm nhân kỷ niệm 35 năm thành Lập.

Xin gởi thông tin về Cha Quản nhiệm hoặc Ban Kỷ yếu ngày 03-04/05/2015

Mẫu Cho Các Giáo Khu: 
Download Now

Mẫu Cho Các Ca Đoàn, Ban Nghành Đoàn Thể:
Download Now