Kỷ Yếu 35 năm: 35 Năm Nhìn Lại

VSL Ky yeu - 35 nam nhin lai

Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015

007 – 35 Năm Nhìn Lại

[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/007-Ky-Yeu-35yr-VSL-35-Nam-Nhin-Lai.pdf”]