Kỷ Yếu 35 năm: Hướng Đến Tương Lai

VSL Ky yeu

Kỷ Yếu 35 năm: Hướng Đến Tương Lai

Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015

007 – Hướng Đến Tương Lai

[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2016/08/007-Ky-Yeu-35yr-VSL-Huong-Den-Tuong-Lai-22-24.pdf”]