Hình ảnh thánh lễ truyền chức LM La Da Rô An Tôn Phạm Xuân Tạo và Thầy phó tế Toàn Nguyễn

img_0655

Một vài hình ảnh trong thánh lễ truyền chức Linh Mục La Da Rô An Tôn Phạm Xuân Tạo và Thầy Phó Tế Toàn Nguyễn, do Đức Tổng Giám mục Denis J Hart chủ tế tại nhà thờ Chánh Toàn Melbourne 10/09/2016:

Mời Click vào bên dưới để xem hình.

Hình Lễ Truyền Chức

Thánh lễ mở tay và tạ ơn của Tân Linh Mục và Thấy Phó Tế chiều Chúa nhật 11/9/16 Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm.

Hình Lễ Mở Tay