Kỷ Yếu 35 năm: Đại Trùng Tu

VSL Ky yeu

Kỷ Yếu 35 năm: Đại Trùng Tu

Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015

010 – Đại Trùng Tu

[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/010-Ky-Yeu-35yr-VSL-Dai-Trung-Tu-27-29.pdf”]