Kỷ Yếu 35 năm: Những Khuôn Mặt Thân Quen

VSL Ky yeu

Kỷ Yếu 35 năm: Những Khuôn Mặt Thân Quen

Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015

007 – Những Khuôn Mặt Thân Quen

[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/011-Ky-Yeu-35yr-VSL-Nhung-Khuon-mat-Than-Quen-30-32.pdf”]