Kỷ Yếu 35 năm: Những Khuôn Mặt Thân Quen

VSL Ky yeu

Kỷ Yếu 35 năm: Những Khuôn Mặt Thân Quen

Trích từ: Kỷ Yếu 35 năm Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm 1980-2015

007 – Những Khuôn Mặt Thân Quen

011-Ky-Yeu-35yr-VSL-Nhung-Khuon-mat-Than-Quen-30-32

Leave a reply