Hình Ảnh Đại Lễ và Lễ Hội Thánh Vinh Sơn Liêm

img_1722

Hình Ảnh Đại Lễ và Lễ Hội Thánh Vinh Sơn Liêm 05/11/2016

Bổn Mạng Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm

 

Đại Lễ và Lễ Hội Thánh Vinh Sơn Liêm được cử hành trọng thể vào chiều tối thứ 7, 05/11/2016.

Xin mời click vào để  xem hình

More Hình