Quá trình xây dựng tượng đài Thánh Vinh Sơn Liêm

Quá trình xây dựng tượng đài Thánh Vinh Sơn Liêm

dscf1513

Chuẩn bị cho lễ hội kỷ niêm 35 năm thành lập Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Linh mục Giuse Trần Ngọc Tân, Quản nhiệm cộng đoàn nhận thấy có một sự thiếu sót, đó là vị Thánh bổn mạng cộng đoàn chưa có nơi ngự xứng đáng, nên họp các ban ngành đoàn thể để lên một kế hoạch xây dựng tượng đài. Sau khi được sự đồng ý của tất cả các ban ngành đoàn thể và toàn thể các thành viên trong cộng đoàn. Đài Thánh Vinh Sơn Liêm đã được xây dựng.

 

Để có tài liệu cho cộng đoàn, và các mốc điểm xây dựng, chúng tôi tạm ghi lại theo mốc thời gian và các công việc làm như sau:

dscf9714

1- Đào móng Ngày 10 tháng 10 năm 2015.

dscf9783

2- Đổ móng Ngày 12 tháng 10 năm 2015.

20151016_083322

3- Đổ beton bệ đứng Ngày 15 tháng 10 năm 2015

dscf0040

4- Gắn đá bóng Ngày 25 tháng 10 Năm 2015

dscf0301

5- Đặt tượng Ngày 29 tháng 10 Năm 2015

22821406996_28e443baa3_k

6- Làm phép tượng Ngày 7 tháng 11 năm 2015

dscf9028

7- Móng đài Ngày 10 tháng 10 năm 2016

20161105_103300_003

8- Hoàn thành Ngày 02 tháng 11 năm 2016

dscf1503

9- Làm phép Ngày 05 tháng 11 năm 2016