Hướng Dẫn Đậu Xe – Parking Location

parking

Hướng Dẫn Đậu Xe – Parking Location

Xin các quý vị và cộng đoàn từ các nơi về Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm tham dự các Thánh Lễ xem hướng dẫn sơ đồ các vị trí đậu xe quanh Trung Tâm.

Quý Vị có thể đậu xe ở:

1. Đậu xe dọc theo đường Victoria St
2. Đậu xe ở Debney Meadow Primary School
3. Đậu xe dọc theo đường Mooltan St
4. Đậu xe ở Flemmington Community Centre
5. Đậu xe dọc theo đường Mt Alexander Rd

Xin xem thêm bản đồ bên dưới:
[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/01-Parking-spaces-revised-Vietnamese.pdf”]

Click bên dưới để download Bản Đồ Parking quanh trung tâm VSL:

Download Now