Thiếu Nhi Thánh Thể Vinh Sơn Liêm mừng Ngày Các Bà Mẹ

Tháng lễ 8.45 sáng Chúa nhật 14/5/2017. Ngày của Mẹ, các em Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã dâng lễ tạ ơn nhớ ơn mẹ. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ loài người được các em dâng tiến hoa, còn các bà mẹ trần thế đã được các em tặng hoa và bánh làm quà cho các bà mẹ.

Xem hình

Thánh lễ đồng tế do Linh mục Trần Ngọc Tân quản nhiệm cộng đoàn chủ tế, cùng với Linh mục Vũ Nhật Thăng đồng tế để cùng các em cảm tạ Thiên Chúa và cầu cho các bà mẹ trong cộng đoàn.

Sau Thánh lễ là phần dâng hoa của các huynh trưởng thiếu nhi dâng lên Đức Mẹ nhân tháng hoa. Với nhiều công phu luyện tập, các em đã rất nhịp nhàng theo lời ca, tiếng nhạc, dâng những đóa hoa tươi xinh lên bàn thờ như những lời biết ơn cảm tạ.

Tiếp đến, một huynh trưởng đã đọc lời tri ân đến các bà mẹ của các em và của cộng đoàn, trong khi các em huynh trưởng khác đi dâng những bông hồng đỏ thắm đến các bà mẹ đang hiện diện trong nhà thờ.

Cuối cùng, các em đã mang bánh do các em tự làm để biếu quý bà trước khi ra về trong niềm vui của ngày lễ các bà mẹ.