Cộng đoàn vui chào mừng em Maria Mai gia nhập cộng đoàn Dân Chúa

Thánh lễ Thứ Ba 23/5/17. Linh mục Quản nhiệm đã ban Bí tích Thanh tẩy cho em Maria Mai. Xin chúc mừng em