Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XV Thường Niên – NĂM A (16.07.2017)

bulletin

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XV Thường Niên – NĂM A (16.07.2017)

[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/16.07.2017.pdf”]

Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 16.07.2017:

Download Now