Thông tin trong tuần 16.07.2017

1/ Trong các thánh lễ Chúa Nhật hôm nay (16/7), Cha QN và Cộng Đoàn St. Vinh Sơn Liêm, (sẽ) dâng lễ tạ ơn Chúa, tạ ơn St Bổn Mạng và cám ơn tất cả ân nhân đã quảng đại ủng hộ, đóng góp trong đêm Dạ Tiệc, tối Thứ Sáu (14/07), vừa qua. Mời ACE hiệp thông.

2/ Cám ơn ACE, những người đã hy sinh công sức cùng với Cha QN tu sửa Hội Trường để chuẩn bị cho những thánh lễ sẽ được cử hành trong thời gian ráp đặt thang máy.

3/ Kỷ niệm trọn một năm (13/7/2016 – 13/07/2017) thành lập Hội Bảo Trợ ơn gọi tại St. VSL. Cha QN dâng lễ tạ ơn Chúa, cầu nguyện và tri ân các hội viên, hôm Thứ Năm vừa qua.

4/ Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận sẽ đến Kinh Lý, Giáo Xứ St Michae1 và Cộng đoàn Trung Tâm St. Vinh Sơn Liêm, Thánh lễ chung gặp gỡ Đức Tổng tại St. Michael lúc 6pm, ngày Thứ Bảy,19/8/2017. Mời hết thảy anh chị em.

5/ Vì lý do an toàn nơi công cộng, tại Hội trường chúng ta được yêu cầu mở thêm một cánh cửa lớn với chi phí $8000.

6/ Nhằm để phục vụ Thánh lễ trong thời gian xây dựng và nhắm đến tương lai phục vụ lâu dài cho tất cả mọi sinh hoạt trong Cộng đoàn (có thể những nhu cầu khác của các gia đình). Cộng đoàn cho lắp ráp một dàn âm thanh mới tại Hội trường, giá khoảng $ 3000.