Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XVI Thường Niên – NĂM A (23.07.2017)

bulletin

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XVI Thường Niên – NĂM A (23.07.2017)

23.07.2017-1

Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 23.07.2017:

Download Now

Leave a reply