Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XVI Thường Niên – NĂM A (23.07.2017)

bulletin

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT XVI Thường Niên – NĂM A (23.07.2017)

[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/23.07.2017-1.pdf”]

Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 23.07.2017:

Download Now