Một số hình ảnh và Video Tiệc Gây Quỹ Trùng Tu Trung Tâm ngày 14/07/2017

Một số hình ảnh và Video Tiệc Gây Quỹ Trùng Tu Trung Tâm ngày 14/07/2017

Xin Click vào để xem hình.

Các tiết mục văn nghệ trong Đêm gây quỹ trùng tu trung tâm:
01 – Một chút – CĐ Cecilia

02 – Để con nên hình bóng Ngài – CĐ Bêlem

03 – Múa: Tiếng sáo Thiên Thai – CĐ Vô Nhiễm

04 – Where are you – Giới trẻ VSL

05 – Còn thương rau đắng mọc sau hè – CĐ Babylon

06 – Múa: Chiều lên Bản thượng – CĐ Vô Nhiễm

07 – His Love – Giới trẻ VSL

08 – Kinh Hòa Bình – Cộng Đoàn