Thông tin trong tuần 30.07.2017

1/ Thánh lễ Thứ Tư Đầu Tháng (2/7), lúc 10 am, Kính Thánh Gia; Cầu nguyện cho các gia đình, Quí vị cao niên, ACE đau bệnh, sinh hoạt Hội Cao Niên, đặc biệt có Xức Dầu trong Thánh Lễ. đồng thời dâng lễ Kính Thánh Eymard – Tổ phụ Dòng Thánh Thể VN.

2/ Thánh lễ Thứ Năm Đầu Tháng (3/7, lúc 6pm); Thánh Lễ Kính Mình Máu Thánh Chúa, cầu nguyện cho ơn gọi, ơn hiệp nhất, bình an gia đình, Cộng Đoàn và Giáo Hội. Đặc biệt Chầu Thánh Thể và Lần chuỗi Mân Côi, xin ơn chữa lành.

3/ Thánh lễ Thứ Sáu Đầu Tháng (4/7) lúc 6.45pm: Kính Thánh Tâm Chúa, Thánh lễ Tạ ơn Chúa, Tri ân và cầu nguyện cho các ân nhân, xin ơn trỡ lại cho các tâm hồn xa Chúa. Đặc biệt sau Thánh lễ có bữa cơm Cộng Đoàn tại. Chương trình xổ số với 113 giải thưởng, dành cho mọi lứa tuổi, và thành phần Nam Nữ.

4/ Cộng Đoàn góp về Giáo Phận $2000, hỗ trợ người nghèo

5/ Tạ ơn Chúa, có thêm một đại ân nhân nữa được ghi vào sổ Ân Nhân của Cộng Đoàn. Xin Chúa chúc lành cho tấm lòng quảng đại
lớn lao này.

6/ Ban điều hành Đoàn Thiếu Nhi, mời Quí Phụ Huynh họp vào lúc 10am, ngày 06/08.

7/ Khóa Giáo Lý Dự Tòng khai giảng lúc 7.15 pm, ngày 06/08

8/ Xin Anh chị em, cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô Nguyễn Thế Trịnh, Dòng TT (54 tuổi), Mới qua đời tại Thủ Đức – Việt