Bản Tin Hàng Tuần – Lễ Hiển Dung – NĂM A (06.08.2017)

bulletin

Bản Tin Hàng Tuần – Lễ Hiển Dung – NĂM A (06.08.2017)

[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/06.08.2017.pdf”]

Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 06.08.2017:

Download Now