NHỮNG NGÀY LỄ ĐÁNG NHỚ TRONG THÁNG 8

Tháng Trái Tim Đức Mẹ – Cầu cho kẻ có tội được ơn hoán cải.

Để tôn kính Trái Tim Đức Mẹ, các tín hữu có thể đọc ba kinh Kính Mừng và kinh cầu Trái Tim Đức Mẹ.

Ngày 06/08, CN          : Chúa Nhật – Lễ Chúa Biến Hình

Ngày 08/08 Thứ 3       : Thánh Mary Thánh giá (Mackillop)

Ngày 10/08 Thứ 5       : Thánh Lorenso, Phó tế Tử đạo

Ngày 11/08 Thứ 6       : Thánh Clara, Trinh nữ

Ngày 15/08 Thứ 3       :  Lễ Trong – Mừng Mẹ Linh Hồn và Xác về trời

Trong năm Thánh Đức Fatima, nhờ ơn rộng Hội Thánh ban, được viếng Đức Mẹ Fatima (tôn thờ nơi cộng đoàn) lĩnh ân xá. Để được ơn đại xá, mỗi tín hữu phải xưng tội, rước lễ, viếng Đức Mẹ, đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng. Đặc biệt trong ngày lễ trọng kính Mẹ