Thông tin trong tuần 06.08.2017

1/ Thứ Ba, ngày 08/08, thánh lễ tại Vườn Phục Sinh; Mừng Kính Thánh Nữ Mary Mackillop, cầu nguyện cho các Linh hồn đã qua
đời.
2/ Thứ Ba, ngày 15/08, Lễ trọng Mừng Đức Mẹ Linh hồn và Xác về trời – dâng hoa Cộng đoàn Kính Mẹ Fatima.
3/ ACE có những nhu cầu đặc biệt muốn Cộng đoàn Mân Côi – Thánh Thể Trung Tâm cầu nguyện, xin viết giấy gởi tại cửa phòng Cha Quản Nhiệm. Lời Cầu nguyện được nhận mỗi tuần.
4/ Một lần nữa, cám ơn Quí AE Công Ty Western Doors and Windows đã hoàn tất cánh cửa mới cho Hội Trường của TT.
5/ Thầy Sáu Bernado Toàn, sẽ dâng lễ tạ ơn Tân Linh Mục, tại Nhà Thờ St. Michael North Melbourne, ngày Chúa Nhật, 10/09, lúc 5pm. Vì thế sẽ không có Thánh lễ chiều CN 5 pm tại St. Vinh Sơn Liêm.
6/ Hướng dẫn nhận ơn đại xá tháng trái tim Mẹ (Xin xem trang bên).
7/ Khóa Giáo Lý Dự Tòng khai giảng lúc 7.15 pm, ngày CN 06/08
8/ Khóa Giáo Lý Hôn nhân, vào Tháng 10, tại St Vincent Liem,
9/ Anh chị em có nhu cầu, xin Phép lành Tòa Thánh nhân kỷ niệm năm Hôn Phối, nhận mẫu đăng ký tại Đức Mẹ Fatima, giá $55 và
hạn chót vào đầu tháng 9/2017.
10/ Lễ Bổn mang Giáo Khu Nữ Vương,