Hình ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Vinh Sơn Liêm tặng quà Ngày Cha

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật XXII Thường niên, cũng là Ngày Cha. Các cháu Thiếu Nhi Thánh Thể trong xứ đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã chúc mừng đến các người cha đang hiện diện trong thánh đường và các em đã đến dâng quà cho các người Cha.

Xem hình

Quà là tấm thiệp hình Thánh cả Giuse và một chiếc nhẫn dùng để lần chuỗi Mân Côi. Khi các em đi dâng quà, Hai em trong Ca đoàn Beelem đã song ca bản “Tình Cha” thật ý nghĩa và cảm động. Kết thúc là bài cầu cho cha mẹ và lời kinh nguyện cầu cho Ngày Cha.