Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXVI – NĂM A (01.10.2017)

bulletin

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXVI – NĂM A (01.10.2017)

[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/01.10.2017.pdf”]

Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 01.10.2017:

Download Now