LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – A (01.10.2017)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – A (01.10.2017)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng công minh, chính trực hằng mong muốn tất cả mọi người được công chính hóa qua việc vâng nghe và thi hành thánh ý của Người. Với quyết tâm sống theo ý Chúa, cộng đoàn chúng ta hãy thành khẩn nguyện xin:

  1. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Giáo hội luôn bừng cháy lòng nhiệt thành, và can đảm dẫn dắt đoàn chiên/ giữa một xã hội mà tội lỗi ngày càng thao túng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống con người.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành viên trong các cộng đoàn, gia đình/ luôn biết sống tự hạ và khiêm tốn như Đức Kitô/ để tình hiệp thông trong cộng đoàn, gia đình ngày càng gia tăng.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu biết mau mắn lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong đời sống hằng ngày không chỉ bằng những lời nói suông mà bằng những việc làm cụ thể.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. Những người tội lỗi bị loại trừ ra bên lề xã hội sẽ vào Nước Thiên Chúa trước những ai tự xưng mình là công chính.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta luôn ý thức tình trạng tội lỗi của mình, biết sống khiêm tốn, từ bỏ, vâng phục, mến yêu, và mau mắn đáp trả lời mời gọi của Chúa/ bằng việc tích cực dấn thân cộng tác để cộng đoàn trở nên hiệp nhất và chan hòa tình thương.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa là Cha rất nhân lành, xin khứng nhận những ước nguyện chân thành của chúng con và xin dùng quyền lực Thánh Thần biến đổi, giúp chúng con luôn biết vâng nghe và thực thi ý Chúa trong sự khiêm tốn và tín thác.

Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.