Thông tin trong tuần 8/10/2017

1/ Để chuẩn bị cho những ngày lễ sắp tới, xin mời tất cả ACE trong:

+ Ban điều hành các ca đoàn, họp tối thứ Ba, (10-10), lúc 7.30pm

+ Ban Phòng Thánh, họp tối Thứ Tư, (11-10), lúc 7.00pm

+ Hội Đồng Mục Vụ, họp tối thứ Ba, (17-10), lúc 7.30pm

2/ Thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại Vườn Phục Sinh, Thứ Ba, ngày 10/10, lúc 6.30pm. Kính mời Anh Chị em.

3/ Công trình xây dựng khởi công, ngày Thứ Sáu đầu Tháng, 06-10. Chúng ta dâng công việc này cho Thánh Tâm Chúa và Đức Mẹ rất Thánh Mân Côi.

4/ Phần đông ACE Legio đi đại hội, nên Giờ LCTX, chiều CN 22-10, tạm nghỉ. Xin cáo lỗi với anh chị em, xin cầu nguyện cho Legio!

5/ Bổn mạng Giáo Khu Martino, ngày Thứ Bảy (28-10), tại Giáo Xứ St. Paul Sunshine. Xin anh chị em sắp xếp để hiệp thông.

6/ Xin các Giáo Khu, lược qua thông tin từ Trung Tâm trong giờ Tôn Vương tại các Giáo Khu mỗi tuần, nhằm giúp những ACE không thể đến nhà thờ có thể cập nhật thông tin và hiệp thông với Cộng Đoàn.

7/ Lễ Giỗ một năm Bà Maria Đặng Thị Đượm, lúc 11.30am, CN 15/10. Xin ACE hiệp thông và cầu nguyện.

8/ ACE khi có người thân qua đời, nếu có ý định cử hành an táng tại St VSL, xin báo sớm cho Cha QN để kịp đăng thông tin, nhờ thế, sẽ có thêm nhiều người có thể cùng hiệp thông, chia sẻ và cầu nguyện.

9/ Giờ LCTX, Chúa Nhật (08/10), do Thầy Sáu Thọ thuyết giảng.