Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXVIII TN – NĂM A (15.10.2017)

bulletin

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXVIII TN – NĂM A (15.10.2017)

[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/15.10.2017-1.pdf”]

Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 15.10.2017:

Download Now