Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXVIII TN – NĂM A (15.10.2017)

bulletin

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXVIII TN – NĂM A (15.10.2017)

15.10.2017-1

Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 15.10.2017:

Download Now

Leave a reply