Lớp Giáo lý Dự bị Hôn nhân Khóa III/2017 mãn khóa

Lớp Giáo lý Hôn nhân III/2017 mãn khóa

Melbourne, Thánh lễ 6 giờ chiều Thứ Bảy 4/11/2017. Tại Nguyện đường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vincent Liêm, số 95 Mount Alexander Rd, Flemington. Thánh lễ tạ ơn mãn khóa học Giáo lý Hôn nhân cho 50 học viên trong Cộng Đồng Công giáo Việt Nam thuộc Tổng Giáo phận Melbourne.

Xem hình

Khóa học hai ngày vào các ngày cuối tuần 28/10/17 & 04/11/17 bao gồm theo chương trình:

Thứ Bảy 28/10/17

9:30am – 9:45am Khai mạc

(Anh Nguyễn Ngọc Trúc)

9:45am – 11:15am Linh đạo trong đời sống Hôn Nhân

(Lm Giuse Đinh Trung Hòa)

11:15am – 11:30am Nghỉ giải lao

11:30am – 12:45pm Sinh lý trong đời sống Hôn Nhân

(Lm Giuse Đinh Trung Hòa)

12:45pm – 1:45pm Ăn trưa

1:45pm – 3:00pm Bí tích Hôn Phối

(Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng)

3:00pm – 3:15pm Nghỉ giải lao

3:15pm – 4:30pm Bí tích Hôn Phối

(Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng)

4:30pm – 5:30pm Sự yêu thương cha mẹ dành cho con cái.

(Chị Hồ Thị Thanh)

5:30pm Chấm dứt ngày thứ nhất

Thứ Bảy 04/11/17

10:00am – 11:15am Cách Giải Quyết những bất hòa trong đời sống vợ

chồng

(Anh chị Hiện Thủy)

11:15am – 11:30am Nghỉ giải lao

11:30am – 12:45pm Quân bình hai mối liên hệ trong đời sống gia đình

(Lm Giuse Đinh Thanh Bình)

12: 45pm – 1:45pm Ăn trưa

1:45pm – 3:00pm Hướng dẫn con vào đời

(Lm Giuse Đinh Thanh Bình)

3:00pm – 3:15pm Nghỉ giải lao

3:15pm – 4:15pm Bí quyết sống hạnh phúc

(Lm Giuse Trần Ngọc Tân)

4:15pm – 4:30pm Nghỉ giải lao

4:30pm – 5:30pm Bí quyết sống hạnh phúc

(Lm Giuse Trần Ngọc Tân)

5:30pm – 6:00pm Nghỉ giải lao

6:00pm Thánh Lễ Tạ Ơn và trao chứng chỉ.

Được biết, mỗi năm Cộng đồng Công giáo Việt Nam có tổ chức 3 khóa học cho các người trẻ sắp hoặc đã bước vào đời sống hôn nhân. Tại các Cộng đoàn Hoan Thiện, Saint Margaret Mary và Vinh Sơn Liêm cho trên dưới 200 học viên. Chương trình do quý Linh mục và các chuyên viên nhiều kinh nghiệm trong cộng đồng phụ trách trong nhiều lãnh vực hướng dẫn. Giúp các em lãnh nhận được những kiến thức về hôn nhân, để họ sống đời sống hôn nhân hạnh phúc cùng với đời sống đức tin bền vững là căn bản hun đúc tình yêu của họ trong đời sống vợ chồng.