Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXXII TN – NĂM A (12.11.2017)

bulletin

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXXII TN – NĂM A (12.11.2017)

12-11-2017-1

Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 12.11.2017:

Download Now

Leave a reply