Legio Tổng Hội Thường niên 2017

Legio Comitium Melbourne Tổng hội Thường niên 2017

Melbourne, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu Ngày 17/11/2017. Tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Comitium Legio Nữ Vương Các Thánh Tử đạo Việt Nam Flemington đã tổ chức dâng lễ tạ ơn trong ngày Lễ Tổng hội Thường niên của Comitium.

Xem hình

Đúng 6 giờ, Anh trưởng Mai Thanh Hải đã ngỏ lời chào đến tất cả anh chị em Legio đã về dâng thánh lễ Tổng hội Thường niên, sau đó Đơn vị Legio Nữ Vương Mân Côi phụ trách đã cất cao lời kinh khai mạc Tessera. Toàn thể các hội viên trong nhà thờ cùng một lòng đọc kinh Mân Côi dâng lên trước Ngai tòa Đức Maria Nữ tướng của đoàn con cái Mẹ.

Sau phần Kinh Khai Mạc và Kinh Catena. Thánh lễ do Cha Linh giám Legio Giuse Trần Ngọc Tân chủ tế. Dịp này, cha đã chia sẻ về công tác tông đồ của người quân binh Legio. Khi chúng ta hăng say hoạt động, chúng ta có làm theo ý Chúa, hay chúng ta chỉ làm việc theo ý riêng của mình. Trong Tin mừng Thánh Mt 12, 46-50, Chúa đã nói: ai là Mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi Ngài giơ tay chỉ các môn đệ và nói: phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Người quân binh Legio khi làm việc gì cũng nhớ rõ điều đó, để chúng ta thực thi Thánh ý Chúa.

Cuối lễ, anh Phó Comitium Nguyễn Văn Thống, đã thay mặt toàn thể hội viên cám ơn Cha Linh giám đã luôn luôn đồng hành, hướng dẫn giúp đỡ cho Comitium rất nhiều. Anh cũng ôn lại những sinh hoạt của Comitium trong một năm qua, những thành quả thiêng liêng mà các hội viên Legio đã đạt được trong các buổi lễ, những khóa học, nhất là những sinh hoạt trong năm Thánh kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và gần đây nhất là Đại hội Legio sống sứ điệp Mẹ Fatima.

Anh cũng xin mọi người cố gắng cầu nguyện thêm nữa, vì con người ngày nay đang bị cuộc sống vật chất lôi kéo để ngày một xa Chúa hơn, nhất là mấy ngày gần đây, khi kết quả thăm dò cho thấy người dân Úc đã đồng ý cho những cặp đồng tính kết hôn. Và tệ hơn nữa là họ đang vận động để giúp những người già, hoặc bệnh nặng được chọ cái chết trái với luân lý và đạo đức.

Như thông lệ, một bữa tiệc nhẹ được tổ chức tại hội trường trung tâm để mọi quân binh của Mẹ từ các đơn vị có dịp gặp nhau, trao đổi kinh nghiệm hoạt động tông đồ của người lính Legio là luôn cứu vớt các linh hồn về cùng Chúa. Những bài ca tập thể vui vẻ cùng nhau trong một buổi chiều ấm áp và tình thân mến.