LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN A (19.11.2017)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN A (19.11.2017)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã ban cho mỗi người chúng ta những khả năng khác nhau, và người muốn chúng ta sử dụng những ân huệ của Người để làm cho danh Chúa được vinh quang rực rỡ và mang lại nhiều điều hữu ích cho anh chị em đồng loại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

  1. “Người đã lãnh hai yến bạc gây lời được hai yến bạc khác”.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những vị Chủ chăn trong Hội Thánh có một tình yêu mạnh mẽ đối với Chúa, để vì vinh danh Chúa, các ngài không nhụt chí trước những gian khổ, khó khăn và thách đố, nhưng luôn sống trọn tình yêu Chúa để phục vụ Chúa và Hội Thánh.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. “Ngày Chúa đến như kẻ trộm bất chợt”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần dân Chúa luôn cần mẫn sử dụng những hồng ân Chúa trao để kiến tạo Nước Trời, và luôn tỉnh thức, sẵn sàng chờ đợi Chúa đến, bằng đời sống đức tin nhiệt thành và tình yêu phục vụ tha nhân hết mình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. “Người đã lãnh một yến, đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang lười biếng, bất cẩn hoặc thiếu cơ hội, luôn cố gắng sinh lợi những nén bạc thời giờ, sức khỏe và khả năng hiện tại dù nhỏ bé đến đâu, thay vì ghen tị, so đo hay tính chôn giấu những nén bạc đời mình.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. “Anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn biết cộng tác với ơn Chúa để sinh lời những nén bạc Chúa trao trong đời sống hằng ngày, chu toàn mọi bổn phận cách hăng say, tin tưởng và phó thác vào Chúa, với ý thức rằng nhờ ơn Chúa, Chúa sẽ thực hiện những điều mà Người muốn trong cuộc đời của mỗi chúng ta.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con tin tưởng rằng, mỗi người chúng con đều có một chỗ đứng trong kế hoạch yêu thương của Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết sử dụng những ân huệ Chúa ban để cộng tác với ơn Ngài cách hữu hiệu, hầu được đón nhận ơn cứu độ Chúa ban trong ngày Chúa quang lâm vinh hiển. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen