Thông tin trong tuần 19.11.17

1/Bí tích Thanh Tẩy cho trẻ, ngày Thứ bảy 25/11, lúc 11.55Am. Xin ACE chuẩn bị cho trẻ.

2/ Tạ ơn Chúa, cám ơn gia đình đã quảng đại dâng hiến toàn bộ chi phí cho Cổng chính của Trung Tâm ($50,000). Xin Chúa chúc lành và trả ơn bội hậu cho nghĩa cử cao quí này, và CĐ sẽ mãi ghi ơn.

3/Cám ơn ACE trong Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Dòng Thánh Thể, những đóng góp của ACE đã giúp cho Giáo Hội có thêm nhiều thợ gặt trên cánh đồng của Chúa.

4/ Hôm nay tất cả được mời gọi họp nhau dâng lễ Các Thánh TĐVN tại Nhà thờ Chánh tòa, vì thế sẽ không có thánh lễ tại Christ the King, và giờ chầu LCTX tại St VSL, lúc 3.00pm.

5/ Một phần mái tôn của tòa nhà Trung Tâm bị dột mỗi khi trời mưa, nay đã được thay thế tôn mới.

7/ Phần nền và móng khu vực xây dựng thang máy, thang bộ nay đã hoàn tất. Đặc biệt cấu trúc móng kiên cố này có thể tiếp tục nới rộng, nâng cao trong tương lai.

6/ Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám Mục GP Đà Nẵng VN, sẽ đến dâng lễ với Cộng Đoàn St Vinh Sơn Liêm chúng ta, lúc 6.30pm, ngày Thứ Ba, 21/11/2017. Kính mời ACE đến hiệp dâng Thánh Lễ.

7/ Thánh lễ kính Các Thánh TĐVN tai Cộng Đoàn, sẽ được mừng kính vào đúng ngày Thứ Sáu (24/11), lúc 6.30pm. Mời ACE.