Năm Phụng Vụ?

NĂM PHỤNG VỤ.
Tiếng Hoa là Lễ nghi niên độ. Tiếng La tinh là Annus Liturgicus. Tiếng Anh là Liturgical Year. Tiếng Pháp là Annèe Liturgique. Năm Phụng Vụ là chu kỳ các mùa Phụng Vụ trong một năm, nhằm cử hành những khía cạnh khác nhau của mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô (x.GLHTCG 1171).

Năm Phụng Vụ có 52 tuần, khởi đầu với Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng và kết thúc với lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Được chia thành 05 mùa như sau :

MÙA VỌNG gồm bốn Chúa nhật trước lễ Giáng Sinh và kết thúc trước Đêm Giáng Sinh.

MÙA GIÁNG SINH bắt đầu từ giờ Kinh Chiều I Lễ Giáng Sinh đến hết Chúa nhật Lễ Hiển Linh.

MÙA CHAY là mùa chuẩn bị cho Lễ Phục Sinh, bắt đầu từ Thứ Tư Lễ Tro và kết thúc trước Lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh. -MÙA PHỤC SINH năm mươi ngày, từ Chúa nhật Phục Sinh đến Chúa nhật Hiện Xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi.

MÙA THƯỜNG NIÊN : từ sau Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa và kết thúc với Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, kéo dài trong 33 tuần hoặc 34 tuần (tùy năm), được chia làm hai giai đoạn :

*Giai đoạn một : bắt đầu từ sau Lễ Chúa Giêsu chịu PR đến trước Lễ Tro.
*Giai đoạn hai : từ sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống cho đến hết Năm Phụng Vụ (TĐCG tr. 240-241).

MÙA VỌNG.

Tiếng Hoa là Tương lâm kỳ. Tiếng Latinh là Adventus. Tiếng Anh là Advent. Tiếng Pháp là Avent.

Vọng là ước mong. Mùa Vọng là mùa ước mong, trông chờ Chúa đến, cũng là mùa đầu tiên của Năm Phụng Vụ, là thời gian Hội Thánh sống lại niềm mong đợi Chúa đến lần thứ nhất, qua đó canh tân lòng nhiệt thành mong đợi Chúa đến lần thứ hai (x. GLHTCG 524).

Mùa Vọng gắn liền với Mùa Giáng Sinh, gồm bốn Chúa nhật. Tùy từng năm, Mùa Vọng bắt đầu sớm nhất vào ngày 27-11, và trễ nhất vào ngày 03-12.

Lễ phục truyền thống trong mùa này là màu tím, nhưng vào Chúa nhật thứ ba có thể sử dụng màu hồng và được gọi là “Chúa Nhật Hồng”, vì diễn tả niềm vui mừng Chúa đến.

Giáo Hội quy định không được hát Kinh Vinh Danh trong mùa này.