LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU

CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN_A

ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

(26.11.2017)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là vị mục tử nhân lành luôn chăm sóc tận tình và cũng xét xử công minh từng con chiên trong đàn chiên của Người. Trong ngày mừng kính Chúa Kitô Vua vũ trụ, chúng ta cùng ngợi khen chúc tụng Chúa và tin tưởng cầu xin:

  1. “Này chính Ta săn sóc đoàn chiên Ta”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh luôn mặc lấy tâm tình Chúa Kitô, lấy yêu thương tha thứ mà chăm sóc và hướng dẫn đoàn chiên, để mọi người được sống an vui hạnh phúc dưới vương quyền của Thiên Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. “Người còn phải cai trị cho đến khi Người đặt quân thù dưới chân”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo trên thế giới biết trân trọng và yêu chuộng hòa bình, luôn nỗ lực xóa bỏ mọi hận thù tranh chấp, cùng nhau cộng tác để xây dựng một xã hội văn minh cùng nền hòa bình viên mãn cho thế giới.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. “Con nào bị mất, Ta sẽ tìm kiếm; con nào đi lạc, Ta sẽ đưa về.”Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đã từ bỏ Chúa và xa lìa Hội Thánh, biết nhận ra giới hạn và lầm lạc của mình, quyết tâm trở về giao hòa với Chúa và sống hiệp thông trong cộng đoàn Giáo Hội, để trong ngày chung thẩm, họ xứng đáng là những thần dân lãnh gia nghiệp Nước Trời.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

  1. “Những gì các ngươi làm cho các anh em bé mọn nhất của Ta là làm cho chính Ta”.Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta luôn chuyên cần thực hành bác ái, yêu thương, cùng dấn thân trong mọi môi trường mình đang phục vụ, để xứng đáng hưởng niềm vui bất tận Chúa hứa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Kitô là vua công minh và là mục tử nhân lành, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban tặng Thánh Thần/ giúp chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng một đời sống thấm nhuần công bình bác ái, hầu cho nhiều người nhận biết và qui phục vương quyền Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.