Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật I Mùa Vọng – NĂM B (03.12.2017)

bulletin

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật I Mùa Vọng – NĂM B (03.12.2017)

[pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/03-12-2017-1.pdf”]

Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 03.12.2017:

Download Now