CHƯƠNG TRÌNH LỄ GIÁNG SINH 2017

Tại Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm – Flemington

 

24/12   Chúa Nhật                   : Lễ Vọng Giáng Sinh, lúc 8.30pm

25/12   Thứ Hai                       : Thánh lễ Giáng Sinh, lúc 11.30am

: Thánh lễ Chiều Giáng Sinh, lúc 5.00pm

 

Vì ngày Chúa Nhật 24/12 trùng vào Đêm Vọng Giáng Sinh, vì thế sẽ không có Thánh lễ chiều Chúa Nhật lúc 5 Pm. Thay vào đó, Cộng Đoàn chúng ta sẽ mừng lễ Vọng Giáng Sinh lúc 8.30pm.

Để không mất lễ Chúa Nhật thứ Tư Mùa Vọng (24/12), Xin ACE lưu ý sắp xếp dâng lễ vào Chiều Thứ Bảy 23/12 và Sáng Chúa Nhật lúc 8.45am và 11.30am.