CHƯƠNG TRÌNH GÓI BÁNH CHƯNG TẾT

Ngày 19, 20 (T6, T7) – 01-2018: Làm lều, chuẩn bị ; gạo, lá và  hội Trường

Ngày 21 (Chúa Nhật) – 01-2018: (Buổi chiều) đãi, ngâm gạo . . . . . .

Ngày 22 (T2)                          : Ngày đầu tiên gói bánh, lúc 8.30am, và các ngày trong tuần, trừ những ngày lễ lớn.

  • Ban ẩm thực lo cơm trưa cho Cộng Đoàn, cơm tối cho Ban nấu, vớt bánh
  • Tất cả được kết thúc trước Lễ Tro –và Giao thừa 3 ngày

(T 7, 10/02/18)

Để giữ mãi truyền thống tốt đẹp trong dịp tết Âm Lịch, đồng thời có ngân sách để trang trải cho công tình xây dựng Nhà Chúa, mời ACE cộng tác.