Thông tin trong tuần 04/02/2018

1/ Thứ Tư đầu tháng(7/2), Thánh lễ cầu nguyện cho Quí bậc Cao Niên, cầu cho các gia đình (hôm nay không sinh hoạt Hội)

2/ Công đoàn chúng ta hỗ trợ Anh Đoàn Hữu Cao; nghèo và bị xe tải cán đứt hai chân (ở Việt Nam), $500.

3/ Cám ơn ACE hết thảy, người góp công, kẻ chia sẻ thức ăn  . . . tất cả đã và đang làm nên một tuần nữa của lễ Hội Bánh Chưng sôi động, ngập tràn niềm vui.

4/ Tạ ơn Chúa, công trình xây dựng nay đã hoàn thành phần mái, và cửa cuối Nguyện đường. Công việc tiếp theo là lót gạch tầng trên chuẩn bị cho việc ráp đặt thang máy (lift).

6/ Cha QN sẽ cho đóng 5 tủ lớn phía bên trái của thang máy ở tầng trên cho 4 ca đoàn và Ban TTC, dành hoàn toàn kho dưới cầu thang bộ, cho thiếu nhi cùng với bộ trống lân.

7/ Xin ACE các ca đoàn và Ban TTC, sớm hoàn tất danh sách LCĐ St Vincent Liem, để các Ca trưởng tiện cuẩn bị cho các bè.

8/ ACE có nhu cầu đăng ký thêm bánh chưng tết, xin tiếp tục gọi báo cho Ban Bánh Chưng. (X. trang bên)

9/ Thứ Ba đầu Tháng (6/2), thánh lễ và giờ chầu Thánh Thể của Legio. Mời ACE đến hiệp thông.

10/ CN hôm nay, lúc 3pm(04/2), Cha Paul Thiên giảng giờ LCTX