Chương Trình Lễ An Táng – Maria Trinh Tu Nguyen

Cộng Đoàn xin chia buồn cùng Tang Gia linh hồn Maria Trình.
Cha Quản Nhiệm Giuse Trần Ngọc Tân sẽ dâng Thánh Lễ An Táng vào sáng Thứ Bảy, lúc 10.30am tại nhà thờ Holy Child – 227 Blair St, Dallas.

Xin mời đặc biệt các anh chị em Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ hiệp thông.

Chương Trình Tang Lễ: