MÙA CHAY TẠI CỘNG ĐOÀN ST VINH SƠN LIÊM

Thưa anh chị em!

Ăn chay và cầu nguyện nhằm Thánh hóa bản thân, mỗi ngày một nên giống Chúa hơn; được thể hiện qua việc mến Chúa yêu người.

Ăn chay, không chỉ là giảm bớt những chi tiêu nhằm thỏa mãn bản thân, nhưng ăn chay còn mang tính thiêng liêng sâu thẳm trong tâm hồn, là giảm bớt cả những sở thích của con tim khối óc, giảm bớt những ganh ghét hờn giận, thiếu bác ái, yêu thương.

Ăn chay luôn đi đôi với Sám hối, như thế cần chứng tỏ bằng hành động cụ thể; hạ mình xin lỗi ACE mình, là chia sẻ chia sẻ vật chất, chia sẻ của cải tinh thần và dễ dàng phục vụ nhau, phục vụ cộng đoàn.

Cầu chúc cho hết thảy mọi người trong Cộng Đoàn St Vinh Sơn Liêm chúng ta thu được nhiều ơn Thánh trong Mùa Chay Thánh 2018 này.