Thông tin trong tuần 11/03/2018

1/ Công Đoàn chúc mừng lễ Bổn mạng Giáo khu Giuse. Thánh lễ cho Giáo Khu tại; 133 Malmsbury Dr, Meadow Hights, Thứ Bảy 17/3, lúc 4.30pm và tại St Vinh Sơn Liêm ngày T2 (19/3), lúc 6.30pm. kính mời ACE.

2/ Phòng cách âm, dành cho trẻ trong Thánh lễ đã được trả lại. Xin Quí Phụ huynh dẫn trẻ vào, khi trẻ có thể gây chia trí cho những ACE xung quanh. Chân thành cám ơn ACE

3/ Cộng Đoàn mời Quí Cha đến phục vụ Bí Tích Hòa giải Mùa Chay, vào tối Thứ Ba (20/03), lúc 7pm.

4/ Xin ACE cầu nguyện cho việc chuẩn bị tổ chức Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót sắp tới.

5/ Ngày Thứ Sáu (23/3), Legio dâng mình (Acies); 4 pm giờ kinh khai mạc, 4.30pm, học hỏi ý nghĩa dâng mình, tiếp theo các thành viên Lêgio dâng mình, và Thánh lễ lúc 6.30pm. Kính mời ACE

6/ Thánh lễ cầu nguyện cho các Linh Hồn tại Vườn Phục Sinh, chiều Thứ Ba, ngày 13/3, lúc 6.30pm. Kính mời ACE.

7/ Giờ thống hối Cộng đoàn Mùa Chay, được tổ chức vào tối Thứ Năm, trong giờ chầu Thánh Thể và Mân Côi (15/3)

8/ Mời Quí Ban điều hành các Giáo Khu, nhận phân công công tác Tuần Thánh và Đại lễ, ở cuối nhà thờ.