Tin Buồn: ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.
Tuyên Úy Đoàn Liên Bang Úc Châu nhận được tin buồn:
ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC,

Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sàigòn – TPHCM,
Sinh ngày 11 tháng 11 năm 1944 tại Đà Lạt, Việt Nam,
được Chúa gọi về vào lúc 10 giờ 15 tối Thứ 3, ngày 6 tháng 3 năm 2018,
tại Roma, Hưởng thọ 74 tuổi.
Tuyên Úy Đoàn và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu xin thành kính phân ưu cùng
Gia Đình Tang Quyến, Quý Đức Cha, Quý Cha và toàn thể Cộng Đồng Dân Chúa
Tổng Giáo Phận Sàigòn-TPHCM, về sự mất mát vị Mục Tử tài đức.
Nguyện xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Hiền Mẫu La Vang, đón nhận
Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc về hưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU.

Úc Châu ngày 7.3.2018.
Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn.
Chủ Tịch: Cha Paul Chu Văn Chi – Sydney.
Phó Chủ Tịch: Cha Peter Bùi Xuân Mỹ – Canberra.
Thư Ký: Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm – Adelaide.
Thủ Quỹ: Cha Joseph Trần Ngọc Tân – Melbourne.
Truyền Thông: Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB, Chủ nhiệm Nguyệt San Dân Chúa UC.
+Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long OFM,
Giám Mục Giáo Phận Parramatta, Cố Vấn Tuyên Úy Đoàn.