Cha Quản Nhiệm

LM Giuse Trần Ngọc Tân

Cha Tan 95 Mt Alexander Rd, Flemington,
Victoria 3031, Australia
Tel: (+61) (3) 9376 4864
Mob: 0435 582 525
Email: ngoctansss2014@yahoo.com.au

 

Web admin: vinhsonliemcentre@gmail.com

 

 

Thanh Vinh Son Liem - St Vincent LiemThánh Lễ Tại Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm

Mass Times

Thứ Bảy (Saturday):
……………………………… 06:00 pm (Ca Đoàn Vô Nhiễm)
Chúa Nhật (Sunday):
……………………………… 08:45 am (Ca Đoàn Bê Lem)
……………………………… 11:30 am (Ca Đoàn Babylon)

……………………………… 03:00 pm: Giờ Lòng CTX
……………………………… 05:00 pm (Ca Đoàn Cecilia)
Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu
(Tuesday, Thursday, Friday):
……………………………… 06:00 pm (Mùa đông)
……………………………… 06:30 pm (Mùa Hè)
Thứ Tư (Wed):
……………………………… 10:00 am

Đặc biệt, tối Thứ Năm hàng tuần có chầu phép lành Thánh Thể và lần chuỗi Mân Côi

Thứ Sáu Đầu Tháng : 06:30 pm (Mùa Đông: 6:00 pm)
Giờ Lòng Chúa Thương Xót : từ 3.00pm

Giải Tội : Xin vui lòng liên hệ với Linh Mục trước giờ lễ
Rửa Tội trẻ Em: Thứ Bảy cuối tháng lúc 10:00 am
Hôn Phối : Liên lạc Linh Mục Quản Nhiệm để cùng sắp xếp