Posts written by Vu Ngo

Thư Mời Họp HĐMV Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm 7:30pm – 24.04.2018)

Thư Mời Họp HĐMV Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm (24.04.2018) Click bên dưới để download Thư Mời Họp 24.04.2018:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – B (22.04.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – B (22.04.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 22.04.2018:

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT – IV PHỤC SINH NĂM B (22.04.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT – IV PHỤC SINH NĂM B (22.04.2018) CHỦ TẾ:  Anh chị em thân mến, Đức Giêsu quả là Mục tử nhân lành mà Thiên Chúa đã hứa ban cho chúng ta, và Ngài vẫn không ngừng … Continue reading

Rửa Tội Trẻ em – Thứ Bảy (28/04), lúc 10am

Chuẩn bị cho trẻ Thanh tẩy, ngày Thứ Bảy (28/04), lúc 10am. Xin ACE gởi đơn cho Cha QN trước 1 tuần.

TÂN BAN CHẤP HÀNH CỦA TUYÊN ÚY ĐOÀN VIỆT NAM ÚC CHÂU

TÂN BAN CHẤP HÀNH CỦA TUYÊN ÚY ĐOÀN VIỆT NAM ÚC CHÂU (Theo VietCatholic news) Cuộc Họp Thường Niên Tuyên úy Đoàn VN Úc Châu Từ Ngày 09/04 Đến 11/04/2018 tại Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly Sydney. Đại … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B – 22/04/2018

Bài Đọc Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B – 22/04/2018 Bài đọc 1:   Cv 4,8-12 Không có một danh nào khác, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Bài trích sách Công Vụ Tông … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT – III PHỤC SINH NĂM B (15.04.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT – III PHỤC SINH NĂM B (15.04.2018) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô Phục Sinh đến để ban bình an cho con người. Ngài cũng đang song hành cùng mỗi người chúng … Continue reading

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – B (15.04.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – B (15.04.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 15.04.2018:

Bài Đọc Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B – 15/04/2018

Bài Đọc Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B – 15/04/2018 Bài đọc 1:   Cv 3,13-15.17-19 Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Bài trích sách … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT – ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2018 (08.04.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT – ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2018 (08.04.2018) Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Kitô phục sinh đã hiện ra với các môn đệ để củng cố niềm tin và ban … Continue reading