Bài Đọc Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B – 22/04/2018

Bài Đọc Chúa Nhật IV Phục Sinh – Năm B – 22/04/2018 Bài đọc 1:   Cv 4,8-12 Không có một danh nào khác, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. Bài trích sách Công Vụ Tông … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT – III PHỤC SINH NĂM B (15.04.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT – III PHỤC SINH NĂM B (15.04.2018) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô Phục Sinh đến để ban bình an cho con người. Ngài cũng đang song hành cùng mỗi người chúng … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B – 15/04/2018

Bài Đọc Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B – 15/04/2018 Bài đọc 1:   Cv 3,13-15.17-19 Anh em đã giết Đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết. Bài trích sách … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT – ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2018 (08.04.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT – ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2018 (08.04.2018) Chủ tế : Anh chị em thân mến, Đức Kitô phục sinh đã hiện ra với các môn đệ để củng cố niềm tin và ban … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ BẢY – ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2018 (07.04.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ BẢY – ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2018 (07.04.2018) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Phục Sinh là bằng chứng cho sự sống lại của chúng ta sau này. Trong niềm tin … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ SÁU – ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2018 (06.04.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ SÁU – ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2018 (06.04.2018) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô đã sống lại từ cõi chết, đem lại bình an, tin yêu và hy vọng … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ NĂM – ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2018 (05.04.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU THỨ NĂM – ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2018 (05.04.2018) Chủ tế : Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu sống lại, Người củng cố niềm tin cho chúng ta về Bí Tích Thánh Thể, để chúng … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm B – 08/04/2018

Bài Đọc Chúa Nhật II Phục Sinh – Năm B – 08/04/2018 Bài đọc 1:   Cv 4,32-35 Các tín hữu chỉ có một lòng một ý. Bài Trích sách Công Vụ Tông Đồ. Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH – NĂM B (01.04.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT LỄ PHỤC SINH – NĂM B (01.04.2018) Chủ sự:  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha Toàn Năng đã làm cho Đức Kitô sống lại từ cõi chết, để phá tan quyền lực … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – ĐÊM VỌNG PHỤC SINH – NĂM B (31.03.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU ĐÊM VỌNG PHỤC SINH – NĂM B (31.03.2018) Chủ Tế:  Anh chị em thân mến, đêm nay là đêm hồng phúc cho toàn thể nhân loại. Vì Đức Kitô đã sống lại thật, Ngài đã chiến thắng … Continue reading