Category: Bài Đọc

Bài Đọc Thánh Lễ Hàng Tuần

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA NHẬT XV – TN B (15.07.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA NHẬT XV TN B (15.07.2018) Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã yêu thương mời gọi chúng ta cộng tác vào công cuộc loan báo Tin Mừng, hầu muôn người được quy … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm B – 15/07/2018

Bài Đọc Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm B – 15/07/2018 Chúa Nhật 15 TN – B Bài Ðọc I: Am 7, 12-15 Hãy đi làm ngôn sứ, tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta. Bài trích sách Tiên tri A-mốt. … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA NHẬT XIV TN B (08.07.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA NHẬT XIV TN B (08.07.2018) Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đã sai Con Một Người đến thế gian, để những ai tin vào danh Đức … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm B – 08/07/2018

Bài Đọc Chúa Nhật XIV Thường Niên – Năm B – 08/07/2018 Chúa Nhật 14 TN – B Bài Ðọc I: Ed 2, 2-5 Chúng vốn là nòi phản loạn, chúng phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA NHẬT 13 TN B (01.07.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ CHÚA NHẬT 13 TN B (01.07.2018) Chủ tế: Anh chị em thân mến! Để xứng đáng là những người được Chúa cứu chuộc và được tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu với Con Chúa, chúng … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm B – 01/07/2018

Bài Đọc Chúa Nhật XIII Thường Niên – Năm B – 01/07/2018 Bài Ðọc I: G Kn 1, 13-15; 2, 23-25 “Chính vì ganh tị mà cái chết đã thâm nhập thế gian”. Trích sách Khôn Ngoan. Thiên Chúa không làm … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (24.06.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (24.06.2018) Chủ tế: Anh Chị em thân mến, phụng vụ Giáo hội cho chúng ta hân hoan mừng kính trọng thể lễ Sinh Nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả, người đã … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật – Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả – 24/06/2018

Bài Đọc Chúa Nhật XII Sinh Nhật Gioan Tẩy Giả – 24/06/2018 Bài đọc 1:  Is 49,1-6 Ta đặt ngươi làm ánh sáng muôn dân. Bài trích sách ngôn sứ Isai-a. Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây, hỡi các dân tộc … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN B – NĂM B (17.06.2018)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN B – NĂM B (17.06.2018) Chủ Tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác lên đường gieo rắc hạt giống Lời Chúa, để tất cả vũ … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B – 17/06/2018

Bài Đọc Chúa Nhật XI Thường Niên – Năm B – 17/06/2018 Bài đọc 1:  Ed 17,22-24 Ta hạ thấp cây cao và Ta nâng cây thấp. Bài trích sách ngôn sứ Ê-dê-ki-en. Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau: … Continue reading