LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – A (20.08.2017)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN – A (20.08.2017) Chủ Tế: Anh chị em thân mến, đức tin là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Với tâm tình cảm tạ tri ân, … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật XX thường niên – 20/08/2017

Bài Đọc Chúa Nhật XX thường niên – 20/08/2017 Bài đọc 1:  Is 56,1.6-7 Ta sẽ dẫn những người ngoại bang lên núi thánh của Ta. Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. Đức Chúa phán như sau: Hãy tuân giữ … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (15.08.2017)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (15.08.2017)   Chủ tế: Chị em thân mến, Đức Trinh Nữ Maria đã về trời cả hồn lẫn xác. Mẹ được Thiên chúa tôn vinh trên trời/ và giờ đây, Mẹ … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – A (13.08.2017)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN – A (13.08.2017) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha hay thương xót, Người luôn trợ giúp chúng ta trong mọi lúc. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật XIX thường niên – 13/08/2017

Bài Đọc Chúa Nhật XIX thường niên – 13/08/2017 Bài đọc 1:  1 V 19,9a.11-13a Hãy đứng trên núi trước mặt Đức Chúa. Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất. Khi ngôn sứ Ê-li-a đến núi Khô-rép là núi … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU – CHÚA NHẬT XVIII – LỄ HIỂN DUNG – A (06.08.2017)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVIII – LỄ HIỂN DUNG – A (06.08.2017) Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu biến hình để củng cố đức tin cho các môn đệ và chúng ta, hầu mời gọi chúng ta can … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật – Chúa Hiển Dung – 06/08/2017

Bài Đọc Chúa Nhật – Chúa Hiển Dung – 06/08/2017 Bài đọc 1: Đn 7,9-10.13-14 Áo người trắng như tuyết. Bài trích sách ngôn sứ Đa-ni-en. Tôi là Đa-ni-en, ban đêm trong một thị kiến, tôi đang nhìn thì thấy … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – A (30.07.2017)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – A (30.07.2017) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Nước Trời quả là một kho tàng vô giá, một viên ngọc quý báu mà bất cứ người khôn ngoan nào cũng … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A – 30/07/2017

Bài Đọc Chúa Nhật XVII Thường Niên – Năm A – 30/07/2017 Bài đọc 1:    1 V 3,5-12 Ngươi đã xin cho được tài phân biệt để xét xử, Bài trích sách các Vua quyển thứ nhất. Hồi ấy, tại Ghíp-ôn, … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – A (23.07.2017)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – A (23.07.2017) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu lòng khoan dung. Người luôn kiên nhẫn chờ đợi … Continue reading