Bài Đọc Chúa Nhật XXX thường niên – 29/10/2017

Bài Đọc Chúa Nhật XXX thường niên – 29/10/2017 Bài đọc 1:  Xh 22,20-26 Nếu các ngươi ức hiếp mẹ goá con côi, thì cơn giận Ta sẽ bốc lên chống lại các ngươi. Bài trích sách Xuất hành. Đức … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – A (22.10.2017)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN – A (22.10.2017) Chủ tế: Anh chị em thân mến, là công dân của quốc gia trần thế và Nước Trời, chúng ta có nghĩa vụ đối với thế quyền và đối với … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật XXIX thường niên – 22/10/2017

Bài Đọc Chúa Nhật XXIX thường niên – 22/10/2017 Bài đọc 1:  Is 45,1.4-6 Đức Chúa đã cầm lấy tay phải vua Ky-rô để bắt các dân tộc suy phục ông. Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. Đức Chúa phán … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – A (15.10.2017)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – A (15.10.2017) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với bữa tiệc của chân lý và sự sống. Đó là lời mời gọi đi vào … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật XXVIII thường niên – 15/10/2017

Bài Đọc Chúa Nhật XXVIII thường niên – 15/10/2017 Bài đọc 1:  Is 25,6-10a Đức Chúa sẽ đãi một bữa tiệc và sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. Ngày ấy, … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – A (08.10.2017)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – A (08.10.2017) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mong muốn chúng ta sản sinh ra những hoa quả của công bình, chính trực và thánh thiện. Đây là một … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật XXVII thường niên – 08/10/2017

Bài Đọc Chúa Nhật XXVII thường niên – 08/10/2017 Bài đọc 1:  Is 5,1-7 Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh, chính là nhà Ít-ra-en. Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a. Tôi xin hát tặng bạn thân tôi, bài … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – A (01.10.2017)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN – A (01.10.2017) Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng công minh, chính trực hằng mong muốn tất cả mọi người được công chính hóa qua việc vâng nghe … Continue reading

Bài Đọc Chúa Nhật XXVI thường niên – 01/10/2017

Bài Đọc Chúa Nhật XXVI thường niên – 01/10/2017 Bài đọc 1:  Ed 18,21-28 Nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Bài trích sách Ê-dê-ki-en. Có lời Đức … Continue reading

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – A (24.09.2017)

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – A (24.09.2017) Lm. Anh chị em thân mến, Tình thương và lòng quảng đại của Chúa dành cho chúng ta vượt xa mọi hiểu biết và lý lẽ của con người. … Continue reading