Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – B (22.04.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH – B (22.04.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 22.04.2018:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – B (15.04.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT III PHỤC SINH – B (15.04.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 15.04.2018:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2018 (08.04.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 2018 (08.04.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 08.04.2018:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT PHỤC SINH (01.04.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT PHỤC SINH (01.04.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 01.04.2018:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT LỄ LÁ (25.03.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT LỄ LÁ (25.03.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 25.03.2018:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT V MÙA CHAY (18.03.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT V MÙA CHAY (18.03.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 18.03.2018:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY (11.03.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY (11.03.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 11.03.2018:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT III MÙA CHAY (04.03.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT III MÙA CHAY (04.03.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 04.03.2018:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT II MÙA CHAY (25.02.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT II MÙA CHAY (25.02.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 25.02.2018:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT I MÙA CHAY, MÙNG 3 TẾT MẬU TUẤT (18.02.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT I MÙA CHAY, MÙNG 3 TẾT MẬU TUẤT (18.02.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 18.02.2018: