Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXIX TN – NĂM A (22.10.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXIX TN – NĂM A (22.10.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 22.10.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXVIII TN – NĂM A (15.10.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXVIII TN – NĂM A (15.10.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 15.10.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXVII – NĂM A (08.10.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXVII – NĂM A (08.10.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 08.10.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXVI – NĂM A (01.10.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXVI – NĂM A (01.10.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 01.10.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXV – NĂM A (24.09.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXV – NĂM A (24.09.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 24.09.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXIV – NĂM A (17.09.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXIV – NĂM A (17.09.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 17.09.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXIII – NĂM A (10.09.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXIII – NĂM A (10.09.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 10.09.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXII – Father’s Day – NĂM A (03.09.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXII – NĂM A (03.09.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 03.09.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXI – NĂM A (27.08.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXI – NĂM A (27.08.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 27.08.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XX – NĂM A (20.08.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XX – NĂM A (20.08.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 20.08.2017: