Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN – NĂM B (21.01.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM B (14.01.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 14.01.2018:

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM B (14.01.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN – NĂM B (14.01.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 14.01.2018:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – NĂM B (07.01.2018)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật Lễ Hiển Linh – NĂM B (07.01.2018) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 07.01.2018:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – NĂM B (31.12.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất – NĂM B (31.12.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 31.12.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật IV Mùa Vọng – NĂM B (24.12.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật IV Mùa Vọng – NĂM B (24.12.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 24.12.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật III Mùa Vọng – NĂM B (17.12.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật III Mùa Vọng – NĂM B (17.12.2017) Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 17.12.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật II Mùa Vọng – NĂM B (10.12.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật II Mùa Vọng – NĂM B (10.12.2017) [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/10.12.17.pdf”] Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 10.12.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật I Mùa Vọng – NĂM B (03.12.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật I Mùa Vọng – NĂM B (03.12.2017) [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/03-12-2017-1.pdf”] Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 03.12.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật Chúa Kitô Vua – NĂM A (26.11.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật Chúa Kitô Vua – NĂM A (26.11.2017) [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/26-11-2017.pdf”] Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 26.11.2017:

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXXIII TN – NĂM A (19.11.2017)

Bản Tin Hàng Tuần – Chúa Nhật XXXIII TN – NĂM A (19.11.2017) [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/19-11-2017.pdf”] Click bên dưới để download bản tin – Bulletin 19.11.2017: