Đoàn LMTT và Ngành Nữ tông đồ, Ban Thánh Tâm ca mừng bổn mạng

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Vinh Sơn Liêm, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, Ngày 23/6/2017. Lễ Thánh Tâm Chúa Giê Su là bổn mạng của Đoàn Liên … Continue reading

Bổn mạng Ca đoàn Belem và TNTT

Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Vinh Sơn Liêm và Ca đoàn Belem mừng bổn mạng Melbourne, Thánh lễ 8.45 sáng Chúa nhật Lễ kính Mình Máu Thánh Chúa. Ngày 18/6/2017. Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam … Continue reading

Huynh Đệ đoàn Phan Sinh mừng bổn mạng Thánh Anthony Padua

Huynh đệ đoàn Phan Sinh Melbourne mừng bổn mạng: Thánh Antôn Padua Melbourne, vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy, 17/6/2017. Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Thánh lễ mừng kính Thánh Antôn … Continue reading

Phát thưởng cho các em đoạt giải thi giáo lý

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật VI Phục sinh. Linh mục Quản nhiệm Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã phát thưởng cho các em đã xuất sắc trong kỳ thi giáo lý vừa qua, và đặc biệt cho đội dâng … Continue reading

Thiếu Nhi Thánh Thể Vinh Sơn Liêm mừng Ngày Các Bà Mẹ

Tháng lễ 8.45 sáng Chúa nhật 14/5/2017. Ngày của Mẹ, các em Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã dâng lễ tạ ơn nhớ ơn mẹ. Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ … Continue reading

Legio Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam học tập sứ điệp Fatima

Legio Việt Nam Melbourne học tập sứ điệp Fatima Melbourne, từ 10 giờ sáng Thứ Bảy 6/5/2017. Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, Hội đồng Comitium Legio Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo … Continue reading

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm Melbourne.

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm Melbourne. Melbourne, Chúa nhật Thứ II Phục sinh 23/4/2017. Đại lễ mừng lễ kính Lòng Chúa Thương Xót với muôn vàn hồng ân tuôn đổ xuống trên Cộng đồng Công … Continue reading

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm, Melbourne.

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm, Melbourne. Hiệp cùng Giáo hội hoàn vũ mừng lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. Tại Trung Tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, đã thay mặt cho Cộng … Continue reading

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm dâng hoa lên Mẹ Tháng Tư

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm dâng hoa lên Mẹ Tháng Tư Vinh Sơn Liêm, Sau Thánh lễ và Chầu Thánh Thể Thứ Năm đầu tháng. Hội Mân Côi và Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã có buổi dâng … Continue reading

Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Flemington mừng đại lễ Acies.

Comitium Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Flemington mừng đại lễ Acies. Melbourne, vào lúc 3.00 chiều Thứ Bảy 25/03/2017. Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Hội đồng Comitium Nữ Vương Các Thánh … Continue reading