Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Tông đồ Liên Minh Thánh Tâm Dâng lễ tạ ơn đầu năm.

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Tông đồ Liên Minh Thánh Tâm Dâng lễ tạ ơn đầu năm. Vinh Sơn Liêm. Chiều Thứ Sáu 5/1/2018. Vừa là Thứ Sáu đầu tháng, đầu năm mới 2018. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, … Continue reading

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne đón nhận thêm 9 tân tòng nhân Mùa Vọng

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne đón nhận thêm 9 tân tòng nhân Mùa Vọng Melbourne, Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu 22/12/2017. Tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm đã hân hoan … Continue reading

CHÚC MỪNG TÂN BAN ĐIỀU HÀNH – NGÀNH NỮ TÔNG ĐỒ NHIỆM KỲ 2018 – 2021

CHÚC MỪNG TÂN BAN ĐIỀU HÀNH – NGÀNH NỮ TÔNG ĐỒ NHIỆM KỲ 2018 – 2021   Trưởng                   : Maria Nguyễn Thị Tin Phó Nội                  : Maria Trương Thị Thành Phó Ngoại              : Maria Đinh Thị Vân Thư Ký                  : … Continue reading

Ca đoàn Vô Nhiễm mừng bổn mạng

Ca đoàn Vô Nhiễm Trung tâm Thánh Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Melbourne, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy Ngày 9/12/2017. Tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Ca đoàn Vô Nhiễm đã cùng … Continue reading

Giáo khu Phanxico Xavier Cộng đoàn Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng

Giáo khu Phanxico Xavier Cộng đoàn Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Melbourne, vào lúc 3 giờ 30 chiều Thứ Bảy 2/12/2017. Tại Nhà thờ Saint Martine De Porres vùng Avondale Heights. Giáo khu Thánh Phanxico Xavier thuộc Cộng đoàn … Continue reading

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua Melbourne, Thứ Sáu đầu tháng 1/12/2017. Từ lúc 3 giờ chiều, tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đoàn Liên Minh Thánh … Continue reading

Ca đoàn Cecilia mừng bổn mạng lần thứ 31

Ca đoàn Cecilia Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng lần thứ 31 Melbourne, Thánh lễ 5 giờ chiều Chúa Nhật 26/11/2017. Tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, Ca đoàn Cecilia đã hân hoan cùng cộng … Continue reading

Legio Tổng Hội Thường niên 2017

Legio Comitium Melbourne Tổng hội Thường niên 2017 Melbourne, vào lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu Ngày 17/11/2017. Tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Comitium Legio Nữ Vương Các Thánh Tử đạo Việt Nam Flemington … Continue reading

Lớp Giáo lý Dự bị Hôn nhân Khóa III/2017 mãn khóa

Lớp Giáo lý Hôn nhân III/2017 mãn khóa Melbourne, Thánh lễ 6 giờ chiều Thứ Bảy 4/11/2017. Tại Nguyện đường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vincent Liêm, số 95 Mount Alexander Rd, Flemington. Thánh lễ tạ ơn mãn … Continue reading

Giáo khu Martino mừng bổn mạng 2017

Giáo khu Martino mừng bổn mạng 2017 Melbourne, vào lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy 28/10/2017. Tại Nhà thờ Saint Paul vùng West Sunshine. Giáo khu Martino thuộc Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã dâng thánh lễ mừng kính … Continue reading