Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ mừng lễ Kito Vua Melbourne, Thứ Sáu đầu tháng 1/12/2017. Từ lúc 3 giờ chiều, tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đoàn Liên Minh Thánh … Continue reading

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Liên Minh Thánh Tâm mừng bổn mạng bốn toán

Đoàn Liên Minh và Ngành Nữ Liên Minh Thánh Tâm mừng bổn mạng bốn toán Vinh Sơn Liêm, Thứ Sáu đầu Tháng Chín 1/9/17. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Chúa Giêsu và Ngành Nữ Tông Đồ Liên Minh Thánh Tâm … Continue reading

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm Melbourne.

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm Melbourne. Melbourne, Chúa nhật Thứ II Phục sinh 23/4/2017. Đại lễ mừng lễ kính Lòng Chúa Thương Xót với muôn vàn hồng ân tuôn đổ xuống trên Cộng đồng Công … Continue reading

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm, Melbourne.

Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Vinh Sơn Liêm, Melbourne. Hiệp cùng Giáo hội hoàn vũ mừng lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. Tại Trung Tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, đã thay mặt cho Cộng … Continue reading

Chương Trình Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2017: 20-23/04/2017

Chương Trình Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót 2017: 20-23/04/2017 [pdf-embedder url=”http://www.vinhsonliem.org/wp-content/uploads/2015/03/revised-Poster-LCTX-2017.pdf”] Click bên dưới để download Chương Trình Đại Lễ LCTX 2017:

Linh mục Vũ Đình Truyền giảng giờ chầu LCTX

Trong giờ chầu Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ chiều Chúa nhật 11/12/2016, tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Sau khi đặt Mình Thánh Chúa trong mặt nhật, Linh mục Vũ Đình Truyền đã … Continue reading

Giờ Chầu Lòng Chúa Thương Xót hằng tuần

Đến với Lòng Chúa Thương Xót tại VSL mỗi chiều Chúa nhật Nhân Năm Thánh Thương Xót Như Chúa Cha, và là trung tâm hành hương của Tổng Giáo phận Melbourne. Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn … Continue reading

Ban Cổ động Lòng Chúa Thương Xót.

I:- Hình thành. Vào thượng tuần tháng Năm năm 2010. Một nhóm các anh chị em đang sinh hoạt tại các hội đoàn, đoàn thể tại Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm đã đề xuất cùng … Continue reading

Under Construction!