Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne đón nhận thêm 9 tân tòng nhân Mùa Vọng

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne đón nhận thêm 9 tân tòng nhân Mùa Vọng Melbourne, Thánh lễ 6 giờ 30 chiều Thứ Sáu 22/12/2017. Tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm đã hân hoan … Continue reading

Lớp Giáo lý Dự bị Hôn nhân Khóa III/2017 mãn khóa

Lớp Giáo lý Hôn nhân III/2017 mãn khóa Melbourne, Thánh lễ 6 giờ chiều Thứ Bảy 4/11/2017. Tại Nguyện đường Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vincent Liêm, số 95 Mount Alexander Rd, Flemington. Thánh lễ tạ ơn mãn … Continue reading

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đón mừng các dự tòng gia nhập Hội Thánh Chúa

Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đón mừng các dự tòng gia nhập Hội Thánh Chúa Melbourne, Thánh lễ chiều Thứ Năm, lúc 6 giờ 30 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Đông đảo giáo … Continue reading

Đức Cha Mark Edwards ban phép thêm sức tại Trung tâm Vinh Sơn Liêm

Đức Cha Mark Edwards ban phép thêm sức tại Trung tâm Vinh Sơn Liêm Melbourne, Thánh lễ lúc 5 giờ chiều Chúa nhật, Ngày 30/10/2016. Tại Trung Tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, đã được Đức Cha … Continue reading

Hình Đức Cha phụ tá TGP Melbourne đến thăm lớp GL thêm sức tại Vinh Sơn Liêm

Ban Giáo Lý

Ban Giáo Lý. Ban Giáo Lý thuộc Trung Tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm được thành lập trên 20 năm. Mục đích của Ban Giáo lý: tổ chức các Lớp Giáo Lý cho các em trong cộng … Continue reading

Một vài hình sinh hoạt của lớp giáo lý

Sáng nay, Chúa nhật 31/5/2015. Trong khi vác máy đi chụp hình cho mấy đội Legio, tình cờ tôi đi lạc vào phòng học giáo lý. Thấy đây cũng là một số hình ảnh tôi cũng đang cần, nên xin … Continue reading

Thông báo về khóa XTRL Lần đầu và Khai giảng lớp Thêm Sức 2015

1. Cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho 11 em sẽ nhận lãnh nhận các Bí tích: – Giải Tội: Thứ tư, 3/6/15 lúc 6g30 tối – Thánh thể: Thứ bảy, 6/6/15 lúc 6g00 t 2.  Khóa chuẩn bị Thêm Sức, … Continue reading

Khóa chuẩn bị Thêm Sức – Confirmation

Khóa chuẩn bị Thêm Sức, dành cho các em đang trong tuổi học lớp 6 trở lên. – Đơn ghi danh trước cửa vào nguyện đường. – Khai giảng: Chúa nhật, 7/6/15 lúc 10g00 sáng – Họp phụ huynh các em … Continue reading

Rước Lễ lần đầu 6pm – 6/6 – First Holy Communion

Cộng đoàn thêm lời cầu nguyện cho 11 em sẽ nhận lãnh nhận các Bí tích: – Giải Tội: Thứ tư, 3/6/15 lúc 6g30 tối – Thánh thể: Thứ bảy, 6/6/15 lúc 6g00 tối