HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ CỘNG ĐOÀN THÁNH VINH SƠN LIÊM Ban Mục Vụ Trung Tâm Trưởng Ban MV: Ông Lê văn Miện Thủ Quỹ:  Bà Quách Thị Sáng Phó nội vụ: Ông  Trần Ngọc Chỉnh Ủy Viên tài chánh :Ô … Continue reading

Hình ảnh sinh hoạt cộng đoàn 7/6/15.

Vào lúc 2 giờ chiều Chúa nhật 7/5/15. Hội đồng mục vụ Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm đã có một cuộc họp toàn thể các ban ngành, đoàn thể của cộng đoàn để bàn thảo … Continue reading

Hội Đồng Mục Vụ Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm

Đây là danh sách đang được cập nhật của tất cả các ban ngành đoàn thể, các hội đoàn, các giáo khu và các ca đoàn trực thuộc Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm. Kính xin các ban ngành đoàn … Continue reading