Ban Phụng vụ Phòng Thánh.

Ban Phụng vụ được thành lập từ năm 1993. Với nhiệm vụ chính là lo phụng vụ các Thánh lễ của Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Quý ông Mai T Hải, Vũ Đ Kiên, Phạm … Continue reading

Under Construction!