Giáo khu Phanxico Xavier Cộng đoàn Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng

Giáo khu Phanxico Xavier Cộng đoàn Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Melbourne, vào lúc 3 giờ 30 chiều Thứ Bảy 2/12/2017. Tại Nhà thờ Saint Martine De Porres vùng Avondale Heights. Giáo khu Thánh Phanxico Xavier thuộc Cộng đoàn … Continue reading

Giáo khu Martino mừng bổn mạng 2017

Giáo khu Martino mừng bổn mạng 2017 Melbourne, vào lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy 28/10/2017. Tại Nhà thờ Saint Paul vùng West Sunshine. Giáo khu Martino thuộc Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm đã dâng thánh lễ mừng kính … Continue reading

Giáo khu Teresa mừng bổn mạng

Giáo khu Teresa mừng bổn mạng Melbourne, Thánh lễ 6 giờ chiều Thứ Bảy Ngày 30/9/2017. Tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Giáo khu Teresa đã cùng cộng đoàn dâng lễ tạ ơn mừng bổn … Continue reading

Giáo khu Nữ Vương mừng bổn mạng

Giáo khu Nữ Vương thuộc CĐ Thánh Vinh Sơn Liêm mừng bổn mạng Melbourne, Thánh lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, bổn mạng của Giáo khu Nữ Vương thuộc Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn … Continue reading

Giáo khu Giuse mừng bổn mạng 2017

Giáo khu Giuse mừng bổn mạng Melbourne, vào lúc 5 chiều Thứ Bảy 18/3/2017 Thánh lễ đồng tế mừng kính Thánh Cả Giuse là bổn mạng Giáo khu Giuse đã được cử hành trọng thể. Tại Holy Family Centre vùng … Continue reading

Giáo khu Phanxico Xavier mừng bổn mạng 2016

Giáo khu Phanxico Xavier mừng bổn mạng 2016 Melbourne, vào lúc 3.30 chiều thứ Bảy, Ngày 26/11/2016. Tại Nhà thờ Thánh Martin de Porres vùng Avondale Height. Giáo khu Phanxicô Xavier thuộc Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh … Continue reading

Giáo khu Teresa Mừng bổn mạng

Giáo khu Teresa Mừng bổn mạng Melbourne, Thánh lễ vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy 1/10/16 Tại Trung tâm Vinh Sơn Liêm,  Giáo khu Teresa thuộc Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm hân hoan mừng … Continue reading

Giáo khu Nữ Vương mừng bổn mạng

Melbourne, Thánh lễ mừng kính Đức Maria Trinh Nữ Vương, bổn mạng của Giáo khu Nữ Vương thuộc Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, đã được cử hành trọng thể tại Nguyện đường Trung Tâm Thánh … Continue reading

Ban Chấp Hành Giáo Khu Phanxico Xavie 2016- 2019

CỘNG ĐOÀN CÔNG GIÁO VINH SƠN LIÊM BAN CHẤP HÀNH GIÁO KHU PHANXICÔ XAVIÊ Nhiệm kỳ 2016 – 2019   BAN Họ Tên Điện Thoại Email Trưởng Giáo khu Đặng Cao Thắng 0431 567 990 francisdang12@gmail.com Phó ngoại vụ Phạm Văn … Continue reading

Giáo khu Anton mừng bổn mạng 2016

Giáo khu Anton mừng bổn mạng Vinh Sơn Liêm, Thánh lễ chiều Thứ Bảy lúc 6 giờ, ngày 11/6/2016. Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, Cộng đoàn đã hiệp ý cùng với Giáo … Continue reading