Giáo khu Anton mừng bổn mạng 2016

Giáo khu Anton mừng bổn mạng Vinh Sơn Liêm, Thánh lễ chiều Thứ Bảy lúc 6 giờ, ngày 11/6/2016. Tại Nguyện đường Trung tâm Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm, Cộng đoàn đã hiệp ý cùng với Giáo … Continue reading

Ban chấp hành GK Anton (2016-2019)

Ban chấp hành GK Anton (2016-2019): Trưởng: Giuse Phạm Văn Hoá. Phó GK I: Phanxico Vũ Đình Kiên Phó GK II: Maria Đặng Thị Hà. Thủ Quỹ: Madalena Nguyễn Thị Ngọc Sương Thư Ký: Anna Nguyễn Thị Nguyệt.

Giáo khu Anton mừng bổn mạng.

Thánh lễ chiều lúc 6 giờ. Giáo khu Antôn thuộc Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng Giáo khu. Cô Đặng Hà đại diện Giáo khu đã … Continue reading

Hình Ban chấp hành Giáo khu Antôn

Ban cố vấn   Ban chấp hành nhiệm kỳ 2003 – 2012  

Bổn Mạng Giáo Khu An Tôn – 13/06

Giáo Khu An Tôn xin kính mời quý Cộng Đoàn, các ban ngành đoàn thể đến tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn mừng kính Thánh An Tôn, Bổn Mạng Giáo Khu An Tôn. Thánh Lễ được tổ chức vào lúc … Continue reading